Produkty

Na základe našich bohatých skúseností s meraním a reguláciou a spravovaním dispečingov Vám ponúkame návrh, dodávku a montáž komponentov včítane uvedenie do prevádzky systému pre snimanie údajov z technologických procesov napr. vodovodnej siete o dodávke vody do vodojemov, o množstve čerpanej vody z čerpacích staníc, kvalite vody napríklad množstvo voľného chlóru a podobne.Všetky tieto údaje Vám zobrazíme na Vašom mobilnom telefóne alebo na viacerých mobilných telefónoch. V prípade havarijných situacii Vás systém upozorní sms správou čo Vám umožní ihneď reagovať aby nedošlo k stratám napr. čerpanej vody. Systém vám každé ráno pošle hlásenia o dodávke vody, o spotrebe, stave hladín prípadne ďalšie Vami požadované údaje.