Meranie a Regulácia © Elvotech 2015 Naša firma má bohaté skúsenosti s návrhom a realizáciou MaR vo vodnom hospodárstve Ponúkame Vám : Ďiaľkové riadenie čerpadlo vodojem z PLC. Návrh a realizáciu mikropočítačov na meranie a riadenie vodárenských aplikácií. Dodávku a montáž čidiel na meranie a reguláciu. Prenos dát ich zobrazenie a archívaciu na počítači. A iné aplikácie podľa Vašich požiadaviek